Orgány družstva

Orgány družstva jsou:
a) členská schůze - nejvyšší orgán družstva se schází jednou ročně
b) představenstvo
c) kontrolní komise


představenstvo družstva
Josef Sarauer, předseda družstva
Jiří Vaněček, místopředseda družstva
JUDr. Hana Krejčová, členka představenstva
Marie Kunešová, členka představenstva
Jan Pavlík, člen představenstva
Dagmar Pořická, členka představenstva
Jana Půbalová, členka představenstva
Ladislava Vopatová, členka představenstva
Josef Vyskočil, člen představenstva
náhradníci: Bc. Josef Boška, Karla Sedláková, Ing.Lenka Vyskočilová

kontrolní komise družstva
František Scherer, předseda komise
Šárka Chvalová, místopředsedkyně komise
Křížová Marie, členka
Křížová Václava, členka
Mourek Václav, člen